• baş_banner

Reňkli plastmassa pürküji örtükli çeýe demir turba

  • Reňkli plastmassa pürküji örtükli turba armaturlary

    Reňkli plastmassa pürküji örtükli turba armaturlary

    Reňkli plastmassa pürküji Örtülen polat turba armaturlary, polat turba armaturlarynyň bir görnüşidir.Ol çeýe demir gatlagyndan we reňkli pürkülen gatlakdan durýar.Reňk sepilen gatlak üstünde ýerleşýär we reňkli pürkülen gatlagyň galyňlygy ≥100 / μm.Oňaýly gurluş, kislota we aşgar garşylygy, poslamaýan, syzmazlyk, uzak ömri, owadan görnüşi ýaly artykmaçlyklary bar we dürli maksat bilen ulanylyp bilner.