• head_banner_01

Taryh

Pannextiň taryhy

30 ýyl mundan ozal başlap, çeýe demir we bürünç turba armaturlarynda ýöriteleşen dünýäde öňdebaryjy armatura öndürijisine öwrüldik.Biz ol ýere nädip ýetdik?

 • 1970S
  Jenap uanuan, Langfang Pannext Pipe Fitting Co., LTD-den öň Taýlandda Siam Fitting döredipdi.
 • 1993.7.26
  “Langfang Pannext Pipe Fiting Co., Ltd” zawody döredildi.
 • 1994.7
  ABŞ-a eksport edip bolýan demir turba armaturlaryny öndürip başlady we şol döwürde satuwy her ýyl 30% ýokarlandy.
 • 2002.9.12
  Bürünç desgasy bürünç armatura öndürip başlady.
 • 2004.9.18
  Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Söwda ministrligi bilen taşlama garşy kazyýet işini ýeňip, iň pes zyňyndylara garşy 6.95% töleg aldy.Amerikan bazaryna eksport edilende.
 • 2006.4.22
  Awtomatiki önümçilik liniýasy işleýärdi.
 • 2008.10
  Esasy müşderilerimizden biri - 1802-nji ýyldan bäri turba ulgamynyň önümlerini öndürmekde ýöriteleşen Gorge Fisher, premium üpjün ediji hökmünde sylaglandy.
 • 2008.3 ~ 2009.1
  UL we FM synaglaryndan geçdi we degişlilikde UL we FM şahadatnamasyny aldy.
 • 2012.12 ~ 2013.6
  Degişlilikde ISO9001 we ISO14001 şahadatnamasyny aldyňyz.
 • 2013.12
  Çeýe demir we bürünç turba armaturlarynyň önümçilik kuwwaty ýetdi.7000 tonnadan gowrak we 600 tonnadan gowrak we satuwlar yzygiderli dowam etdi.
 • 2018.10
  Kanton ýarmarkasyna, Dubaý Big5 we beýleki onlaýn sergilere gatnaşmak arkaly Demirgazyk Amerikadan başga potensial bazarlary öwrenip başlady.
 • 2018.12
  NSF şahadatnamasy
 • 2020.5
  6S Lean Management we ERP ulgamyny durmuşa geçirip başlady.
 • 2022.7
  Çykdajylary azaltmak, marketing bäsdeşlik ukybymyzy ýokarlandyrmak üçin bürünç desgasyny Taýlanda göçürdik.