• head_banner_01

Mart aýynda gyzyl reňk - Gündelik durmuşda Howpsuzlyk Dolandyryşy

12-nji aprelth, 2021

“Pannext” ýazyň we mart aýynyň başynda Hytaýda 28-nji baharyny hem kabul etdi.

wps_doc_8

Howpsuzlyk bölümi gündelik gözlegleriň dowamynda zawodda işleýän ähli aýal işçilerden işleýän aýal-gyzlaryň uzyn saçlarynyň işlemezligi we potensialy ýok etmek üçin "gizlin howplary ýüze çykarmak we gizlin howplary çözmek" ýörelgesine laýyklykda gorag gapaklaryny geýmegini talap edýär. howpsuzlygyna howp salýar.Kompaniýa çalt jogap berdi we ähli bölümler işjeň hyzmatdaşlyk etdi.12-nji aprelde zenan işçiler üçin gorag şlýapalary doly paýlandy we ussahanada gyzyl peýza. Döredildi.

wps_doc_0 wps_doc_1 wps_doc_2 wps_doc_3 wps_doc_4 wps_doc_5 wps_doc_6 wps_doc_7

Owadan görnüş ajaýyp.

Owadan baharda pannext

Greenaşyl agaçlar gögerýär,

bahar görnüşi ajaýyp.

Owadan öndürýär,

gülleýän gyzyl güller.

Düzgünlere we tertip-düzgüne boýun boluň,

gizlin howplary ýok etmeli.

Önümçilik howpsuz bolmaly,

sen we men bagtly.


Iş wagty: 20-nji mart-2023-nji ýyl