• head_banner_01

Arassa dolandyryş kärhanalara bökdençsiz ösüşe kömek edýär (2-nji bölüm)

26-njy oktýabrth, 2020

Jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär we arkaýynlyk hiline ýetýär.Arkaýyn dolandyryş, pikir we düşünje, gural we usul, standart we talap hökmünde iň uly gymmaty döretmek üçin iň az serişdäni ulanýar.Kärhanany ösdürmegiň täze ýagdaýy we täze talaplary bilen ýüzbe-ýüz bolmak, arkaýyn dolandyryşy hemmetaraplaýyn ösdürmek kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň we kärhanalaryň ýokary hilli ösüşini ösdürmegiň möhüm usulydyr.

Arkaýyn dolandyryş hem uzaga çeken söweş.“Lean Office” -iň ýolbaşçylary 22-nji iýulda elektrik paýlaýyş otagyna baryp görmegi gurnandan soň, her seminar hem özbaşdak dolandyryşa başlady.23-nji oktýabrda kompaniýanyň ýolbaşçylary her seminarda kämilleşdiriş işlerini geçirdiler.barlandy.

wps_doc_0 wps_doc_1 wps_doc_2 wps_doc_3 wps_doc_4 wps_doc_5

Dolandyryş ýolunyň soňy ýok, diňe täze we has ýokary başlangyç nokady.Arassa dolandyryşy amala aşyrmak noldan başlamak, agdarmak we täzeden başlamak däl-de, bir gijede bir gezek gazanyp bolmaýar, ýöne birneme we üznüksiz gowulaşmak.Kompaniýanyň aýak yzlary, iň täsirli iş we dolandyryş modelini döretmek üçin öňe gitmegi dowam etdirer.


Iş wagty: 20-nji mart-2023-nji ýyl