• head_banner_01

Swivel NUT Offset turbalary ýerleşdirmek

Gysga düşündiriş:

Müşderimiziň talaby hökmünde özleşdirilen önümler.
CNC işleýşi
Takyk sapaklar
150 synp
Faceüzü: Gara ýa-da gyzgyn çümdüriş galvanizli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hil barlagy

Bizde ýokary hilli dolandyryş ulgamy bar.
1.1 Önümçilikden öňki barlag:
1.2 Önümçilik wagtynda:
1.3 Taýýar önümleriň synagy.

Hil

Hil barlagy

1.Q: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?
J: Biz kasting meýdançasynda +30 ýyllyk taryhy bolan zawod.

2.Q main Esasy bazarlaryňyz näme?
J: Esasy bazarymyz Demirgazyk Amerika, şeýle hem Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar sebiti, Günorta-Gündogar Aziýa ýaly beýleki bazarlary öwrenýäris.

3.Q: Haýsy töleg şertlerini goldaýarsyňyz?
J: TTor L / C.30% öňünden töleg, 70% galyndy bolsa iberilmezden öň tölenerdi.

4.Q: gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?
J: Öňdebaryjy töleg alnandan 35 gün soň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Swivel NUT göni turba ýerleşdirmek

   Swivel NUT göni turba ýerleşdirmek

   Biziň kompaniýamyz 1993-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Langfang şäherinde ýerleşýär - Pekin-Týanjinin koridorynda merjen diýlip tanalýar, gury ýer, deňiz we howa gatnawy gaty amatly.366,000 inedördül metrden gowrak desga meýdany bolan 350-den gowrak işgärimiz bar.20 ýyla golaý wagt bäri awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýamyz we Demirgazyk Amerika eksport etmegiň 20 ýyldan gowrak tejribesi bar.Söwda merkeziniň ýyllyk önümçilik kuwwaty ...

  • Boş altyburçly baş guýma demir wilkasy

   Boş altyburçly baş guýma demir wilkasy

   Önümiň jikme-jiklikleri material: Çeýe demir tehnikasy: Döküm görnüşi: Çekilen ýeri: Hebei, Hytaý (materik) Marka ady: P ýa-da OEM Baglanyşygy: Aýal standarty: NPT, BS21 faceüzü: Gara ýa-da gyzgyn çümdürilen galvanizli Önümler Bu önümi öndürip bileris müşderimiziň talaplary hökmünde....

  • Gysyş hozy 1-1 / 2 dýuým çeýe demir

   Gysyş hozy 1-1 / 2 dýuým çeýe demir

   Gysgaça düşündiriş Müşderimiziň islegi hökmünde ýöriteleşdirilen önümler.CNC işleýiş takyk sapaklar 150 synp Biziň şygarymyz Müşderilerimiziň alan her turbasyny laýyk saklaň.Sorag-jogap: Saplaryň görnüşleri Turbalar we turba armaturlarynda bar bolan dürli sapaklar aşakdakylar: Sag ýa-da Çep sapaklar Nea ...