• head_banner_01

Swivel NUT göni turba ýerleşdirmek

Gysga düşündiriş:

Müşderimiziň talaby hökmünde özleşdirilen önümler.
CNC işleýşi
Takyk sapaklar
150 synp
Faceüzü: Gara ýa-da gyzgyn çümdüriş galvanizli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň kompaniýamyz

1993-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, Hebei welaýatynyň Langfang şäherinde ýerleşýär - Pekin-Týanjinin koridorynda merjen diýlip tanalýar, gury ýer, deňiz we howa gatnawy gaty amatly.366,000 inedördül metrden gowrak desga meýdany bolan 350-den gowrak işgärimiz bar.

20 ýyla golaý wagt bäri awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýamyz we Demirgazyk Amerika eksport etmegiň 20 ýyldan gowrak tejribesi bar.Malleable demir we bürünç turba armaturlarynyň ýyllyk önümçilik kuwwaty degişlilikde 7000 tonnadan we 600 tonnadan gowrak, ýyllyk satuw mukdary bolsa 22,500,000 ABŞ dollary.

“P” marka turba armaturlarymyz, müşderilerimiz tarapyndan pudagyň iň oňat önümleri hökmünde ykrar edildi.Diňe Demirgazyk Amerika däl, Europeewropa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki bazarlar hem işjeň ösdürilýär.Biziň artykmaçlygymyz, bu pudakdaky 30 ýyllyk rekordymyzdyr.

Üstünliklerimiz

1. 30 ýyldan gowrak bilim, her Pannext önüminiň pudakdaky ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini we ondan ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin tehniki tejribe.

2. UL & FM tassyklamasy bilen, ISO 9001 şahadatnamasy we synagda ýokary standart bize diňe ýokary hilli önümleri hödürlemegi kepillendirýär.

3. Iş tertibiňizi ýerine ýetirmek üçin wagtynda eltmek zerurdyr.Biziň desgamyz Pekin halkara howa menzilinden ýa-da howa ýa-da suw transportyna derrew elýeterliligi üpjün edýän Týanjinin deňiz portundan 45 minut uzaklykda ýerleşýär.

Sorag-jogap

1.Q : Paketiňiz?
A.Eksport standarty.Içki gutularly 5 gatly ussat kartonlar, köplenç paletde gaplanan 48 karton we 1 x 20 ”gapda 20 palet

2. S: zawodyňyzdan nusga alyp bolarmy?
J: Hawa.mugt nusgalar berler.

3.Q: Önümler näçe ýyl kepillendirilýär?
J: Iň az 1 ýyl.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Swivel NUT Offset turbalary ýerleşdirmek

   Swivel NUT Offset turbalary ýerleşdirmek

   Hil gözegçiligi Bizde berk berk dolandyryş ulgamy bar.1.1 Önümçiligiň öňünden barlamak: 1.2 Önümçilik wagtynda: 1.3 Taýýar önümleriň synagy.Hil gözegçiligi 1.Q: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?J: Biz kasting meýdançasynda +30 ýyllyk taryhy bolan zawod.2.Q main Esasy bazarlaryňyz näme?J: Esasy bazarymyz Demirgazyk Amerika, bizem ...

  • Boş altyburçly baş guýma demir wilkasy

   Boş altyburçly baş guýma demir wilkasy

   Önümiň jikme-jiklikleri material: Çeýe demir tehnikasy: Döküm görnüşi: Çekilen ýeri: Hebei, Hytaý (materik) Marka ady: P ýa-da OEM Baglanyşygy: Aýal standarty: NPT, BS21 faceüzü: Gara ýa-da gyzgyn çümdürilen galvanizli Önümler Bu önümi öndürip bileris müşderimiziň talaplary hökmünde....

  • Gysyş hozy 1-1 / 2 dýuým çeýe demir

   Gysyş hozy 1-1 / 2 dýuým çeýe demir

   Gysgaça düşündiriş Müşderimiziň islegi hökmünde ýöriteleşdirilen önümler.CNC işleýiş takyk sapaklar 150 synp Biziň şygarymyz Müşderilerimiziň alan her turbasyny laýyk saklaň.Sorag-jogap: Saplaryň görnüşleri Turbalar we turba armaturlarynda bar bolan dürli sapaklar aşakdakylar: Sag ýa-da Çep sapaklar Nea ...